Trafo lim

Trafo lim

Koji se takodje naziva i silikonski čelik, laminirani lim, silicon električni lim ili transformatorski čelik je poseban čelik koji je skrojen da proizvodi odredjene magnetne sposobnosti, kao što su malo rasipanja po površini ili mali gubici jezgra i visoka propustljivost.

Materijal se obično proizvodi u obliku hladno valjanih limova koji je manji od 2 mm debljine. Ovi limovi se nazivaju laminati kada su poredjani zajedno da formiraju jezgro. Jedno sklopljeni oni oblikuju laminirano jezgro transformatora ili statora ili rotora ili električnih motora.

Laminati se mogu seći u njihove krajnje oblike ili u male količine koje se seku laserom ili žičanim erozimatima.

Trafo lim je čelicna legura koja u sebi ima od 0 do 6.5 silicujum (Si:5Fe). Komercijalne legure obično imaju silicijuma oko 3.2 %. Veća koncentracija obično izaziva lomljivost tokom hladnog valjanja. Mogu se dodati mangan i aluminijum cak do 0.5 %.

Silikon značajno povećava električcnu otpornost čelika koji smanjuje indukciju neizmenične struje i sužava histerezis petlju materijala, tako smanjujući gubitke jezgra. Ipak struktura zrna očvršćava i metal, što nepovoljno utiče na obradivost materijala, posebno pri valjanju. Kada se legira, nivo koncentracija ugljenika, sumpora, kiseonika i azotom mora se održavati niskom, jer ovi elementi indiciraju prisustvo sulfida, oksida, azota i karbida. Ova jedinjenja, čak i u česticama malim veličini jednog mikrona u prečniku, povećavaju gubitke histerize dok istovremeno povećcavaju magnetnu provodljivost. Prisustvo ugljenika ima više stetan uticaj nego sulfat ili kiseonik. Ugljenik isto izaziva magnetno starenje kada polako napušta čvrsto stanje i onda se talozi kao karbid, što rezultira povećanjem gubitka snage tokom vremena. Iz ovih razloga, nivo ugljenika se drži na 0.005% ili manjem. Nivo ugljenika može biti smanjen zarenjem čelika u dekarbonizirajućoj atmosferi kao što je hidrogen .

 

Kontakt Mi smo tu da sarađujemo.