Lak žica i profilna žica

Lak žica i profilna žica

Lak žica ili magnetna žica je bakarna ili aluminijumska žica obmotana sa vrlo tankim slojem izolacije. Koristi se u pravljenju transformatora, motora, zvučnika, potenciometara, elektromagneta, električnih provodnika itd.

Sama žica je uglavnom potpuno omekšana, elektrolitično rafinisan bakar. Aluminijumska magnetna žica se nekada upotrebljava za velike transformatore i motore. Aluminijumska žica mora imati 1.6 puta veći poprečcni presek u odnosu na bakarnu žicu kako bi postigla uporedivu DC otpornost. U skladu sa tim bakarna magnetna žica doprinosi boljoj iskorišćenosti energetske opreme kao sto su električni motori i transformatori.

Manji prečnici lak žice obicno imaju okrugli poprečni presek. Ova vrsta žice se koristi za stvari kao što su električne gitare magneta. Tanje lak žice su obično profilne sa zaobljenim radijusom kako bi obezbedile bolji protok struje, po sistemu namotaj po namotaj.

Moderne lak žice obično koriste od jedne do 4 sloja polimerske izolacije, često od dva različita sastava, da obezbede otporan, uzastopni kontinuirani sloj.

Kao izolacioni film Lak žica se upotrebljava (da bi se povećao temperaturni opseg) se upotrebljava polimer, pu, pai, pe, polyester-poliamid, amidi mid i poliimid. Lak žica sa poliimidom je sposobna za rad za temp preko 250 stepeni. Deblja izolacija ili profilna lak žica je često uvećana sa visoko temperaturnim poliimidnim ili trakama od staklenog vlakna, i kompletirani namotaji se često vakumski impregnišu sa izolacionim lakovima da bi se povećala dugovečnost namotaja.

Drugi tipovi izolacije kao što su stakleno vlakno sa lakom, aramid papirom, kraft papirom, mika i poliesterskim trkama se široko upotrebljava u svetu za različcite aplikacije kao što su transformatori i reaktori. U audio sektoru žica sa srebrom i drugim različitim izolatorima kao šsto su pamuk, Teflon se mogu takodje upotrebiti. Stariji izolacioni materijali kao što su svila, pamuk, ili papir se upotrebljavaju samo za aplikaciju na niskim temperaturama do 105 stepeni.

Da bi se olakšala proizvodnja lak zice, novi tipovi lak žice imaju izolaciju koja se slepljuje pri zagrevanju. To znači da električna veza i krajevi se prave bez sečenja i izolovanja. Stariji tipovi lak žice zahtevaju peskarenje ili skrepovanje da bi se skinula izolacija pre lemljenja.

 

Klasifikacija

Kao i druge žice, lak žica se klasifikuje preko prečnika ili svg ili mm kvadratnih, temperaturna klasa i izolaciona klasa. Probojni napon zavisi od debljine izolacije i može da bude 3 tipa, grade 1 grade 2 i grade 3. Većca gradacija (nanos) izolacije ima deblju izolaciju i veći probojni napon. Temperaturna klasa pokazuje temperature žice koja ima 20.000 čcasova životnog veka. Na nižim temperaturama životni vek žice je duži (za dva faktora za 10 stepeni niže temperature). Uobičajene temperature klase su 105° C, 130° C, 155° C, 180° C i 220° C.

 

Lak žica i profilna žica

 

Kontakt Mi smo tu da sarađujemo.