Puna žica za varenje u Co2 gasu

Puna žica za varenje u Co2 gasu

Puna žica za varenje u Co2 gasu

TIP: ER70S-6 GB ER50-6 DIN SG2
Prečnik : 0.8 mm, 1.0 mm, 1.2 mm

Za čelike najčešći tip žice je ER70S-6 koja je pogodna za zavarivanje prljavih i zarđalih čelika. Zbog korišćenja CO2 ovo zavarivanje se najčešće naziva MAG (Metal Active Gas).

Skraćenica MAG- potiče od engleske reči Metal active gas (zavarivanje metala u aktivnom gasu , čistom CO2 gasu ili mešavini argona i Co2 ili mešavini argona i 02).

Povećanom upotrebom mikroelektronike i digitalne tehnologije dovele su process MIG/MAG zavarivanja korak dalje u poslednjih nekoliko godina. U Evropi je zastupljenost MIG/MAG procesa zavarivanja oko 75-80 %. Najveću zastupljenost ima puna žica.

Osnovne prednosti MIG/MAG zavarivanja su produktivnost, realtivno niska cena,zavarivanja (naime CO2 gas je realtivno jeftin gas), niži nivo obučenosti zavarivača (jeftinija radna snaga i kratko vreme obuke), relativno visok nivo kvaliteta zavarivanja.

Karakteristike

Puna žica za varenje ER70S-6 ima odlične mehaničke performance, kao što su stabilan luk, malo prskanja, lep izgled šava i pogodna je za rad u svim pozicijama zavarivanja. Koristi se najviše za varenje nisko ugljeničnih čelika i čeličnih konstrukcija u automatskom ili polu-automatskom režimu varenja.

Usaglašenost

GB/T 8110 ER50-6
AWS A5.18 ER70S-6
BS EN 1668-W 42 3 W3Sil
ISO 636-A-W 42 3 W3Sil
ISO 636-B-W 49A 3 W6
JIS Z3316 YGT50

 

Puna žica za varenje u Co2 gasu

 

Kontakt Mi smo tu da sarađujemo.